Nazwa TH-EX
Producent
Opis

Wentylator dachowy nawiewno-wywiewny produkowany jest zgodnie z międzynarodowymi standardami ISO 9001 oraz zgodnie z normą o systemie zapewnienia jakości w przypadku produkcji wyrobów przeznaczonych do użycia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – PN-EN 13980

Zastosowanie
Wentylatory nawiewno-wywiewne produkowane są zgodnie z międzynarodowymi standardami ISO 9001 oraz zgodnie z normą o systemie zapewnienia jakości w przypadku produkcji wyrobów przeznaczonych do użycia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – PN-EN 13980. Odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 94/9/EC, zaprojektowane do użytku w strefach zagrożonych wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi. Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G – strefa 1i/lub2. Przeznaczone są do montażu na zewnątrz. Temperatura zarówno transportowanego medium jak i otoczenia silnika elektrycznego nie może przekroczyć 40°C.

Konstrukcja
Obudowa wentylatora i wirnik wykonane są z antystatycznego tworzywa sztucznego. Podstawa wraz z czaszą wykonane z blachy stalowej malowanej farbą proszkową poliestrową na kolor czarny.

Silnik elektryczny
- jednofazowy silnik 230V – 50Hz, IP44, Class B
- wzmocniona  budowa II2G EExe IIT3 Gb
dla modeli 250 i 315:  EC nr. LOM 11ATEX2021 X, Supplement 1,
 - wzmocniona  budowa II2G EExe IIT3
dla modeli 800: EC nr. LOM 08ATEX2052 X, Supplement 2.

Typ
nmax
[obr./min]
Pmax
[W]
I
[A]
Wydajność max
[m3/h]
Temp.
pracy
[°C]
[db(A)]* Średn.
[mm]
Masa
[kg]
Wlot Wylot
TH-800/200 EX
2480 120 0,50 800 -20/40 58 59 8 8
TH-1100/250 EX
2630 197 0,85 965 -20/40 55 63 22 22
TH-1200/315 EX
2600 170 0,74 1150 -20/40 52 56 28 28

* poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 3 m od wentylatora

Typ
A B C D E F G H
TH-800/200 EX
400 300 245 197,5 10,5 20 312 377
TH-1100/250 EX 546 435 330 248 12 20 372 457
TH-1200/315 EX 735 560 450 312 12 20 450 544

 

TH-800/200 EX
  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA
WLOT
A 19 44 64 73 75 70 65 57 78
B 25 53 67 75 76 71 64 55 80
WYLOT
A 42 51 64 76 75 72 66 57 80
B 39 56 69 80 78 72 64 55 83
TH-1100/250 EX
  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA
WLOT
A 40 51 64 68 69 72 63 57 75
B 39 53 68 69 67 68 62 54 74
WYLOT
A 54 55 68 78 80 78 67 58 84
B 39 53 69 75 76 74 66 57 80
TH-1200/315 EX
  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA
WLOT
A 29 45 61 62 68 68 62 56 72
B 39 49 70 66 68 69 62 56 75
WYLOT
A 42 52 66 70 74 66 64 56 77
B 38 44 74 72 72 72 65 56 79