Nazwa TCDH-EXD
Producent Venture Industries
Opis

Przeciwwybuchowe wentylatory TCDH EX z napędem bezpośrednim, wirnikiem z łopatkami pochylonymi do tyłu, wykonane z galwanizowanej stali (piasta aluminiowa).

Zastosowanie
Wentylatory dachowe TCDH EXD są przeznaczone do wentylacji ogólnej i przemysłowej w strefach zagrożonych wybuchem. Produkowane zgodnie z Dyrektywą “ATEX” 94/9/CE, II2G do strefy 1 i 2. Przystosowane do transportu medium w temperaturze do 40°C.

Konstrukcja
 Osłony wentylatorów TCDH EXD wykonane są z galwanizowanej stali. Podstawy zaprojektowano z galwanizowanej stali z mosiężnym pierścieniem. Urządzenia wyposażone są w napęd bezpośredni, wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu, wykonanymi ze stali galwanizowanej, z aluminiową piastą.Zgodne ze standardem EN 09-010 wyloty wentylatorów zabezpieczone zostały siatką ochronną.

Silnik elektryczny
Wentylatory zostały wyposażone w silnik trójfazowy przystosowany do pracy w strefach zagrożonych wybuchem - B5, EExd IIBT4, IP 55, klasa izolacji F, 230/400V 50 Hz, lub B5 EExd II CT4, IP 55, klasa F, 230/400V 50 Hz.

Typ
nmax
[obr./min]
Max P
[kW]
I
[A]
Wydajność max
[m3/h]
[dB (A)] Masa
[kg]
Silniki czterobiegunowe
TCDH EXD 010-4
1500 0,25 0,77 1120 47 22
TCDH EXD  020-4
1500 0,25 0,77 2450 54 25
TCDH EXD  030-4
1500 0,37 1,1 3300 57 32
TCDH EXD  040-4
1500 0,55 1,6 5500 59 35
TCDH EXD  060-4
1500 0,75 2,0 7000 61 57
TCDH EXD  080-4
1500 1,5 3,6 9600 68 68
TCDH EXD  105-4
1500 2,2 5,1 12800 69 90
Silniki sześciobiegunowe
TCDH EXD  020-6
1000 0,18 1,1 1650 43 25
TCDH EXD 030-6
1000 0,18 1,1 2200 45 32
TCDH EXD  040-6
1000 0,26 1,2 3700 50 35
TCDH EXD  060-6
1000 0,26 1,2 4700 52 57
TCDH EXD  080-6
1000 0,37 1,6 6500 56 68
TCDH EXD 105-6
1000 0,75 2,2 8700 59 90
TCDH EXD  110-6
1000 1,1 3,2 1100 67 96
TCDH EXD  140-6
1000 2,2 5,5 1600 70 110
TCDH EXD  195-6
1000 3,0 8,5 22500 73 126
TCDH EXD  250-6
1000 5,5 12,0 25500 76 150
Silniki ośmiobiegunowe
TCDH EXD  060-8
750 0,15 0,57 3400 43 57
TCDH EXD  080-8
750 0,18 0,86 4800 48 68
TCDH EXD  105-8
750 0,37 1,3 6400 51 90
TCDH EXD  110-8
750 0,55 1,9 8200 60 96
TCDH EXD  140-8
750 1,1 3,1 12100 63 110
TCDH EXD  195-8
750 1,5 4,4 17000 66 126
TCDH EXD 250-8
750 3,0 8,0 19200 69 150

* wartość poziomu ciśnienia akustycznego mierzona w db(A)na wylocie, z odległości 6 m.


Typ
□A B ØD □E F
TCDH EXD 010
430 405 181 344 30
TCDH EXD 020
430 430 217 344 30
TCDH EXD 030
540 539 256 450 30
TCDH EXD 040
540 562 294 450 30
TCDH EXD 060
660 650 326 570 30
TCDH EXD 080
660 662 362 570 30
TCDH EXD 105
800 726 399 668 30
TCDH EXD 110
800 759 444 668 30
TCDH EXD 140
946 876 490 830 30
TCDH EXD 195
946 900 537 830 30
TCDH EXD 250
1030 940 581 830 40