Nazwa EMT
Producent Venture Industries
Opis

Wentylatory EMT posiadają malowane wirniki aluminiowe. Niezależnie od kategorii, wirniki wyważane zgodnie z ISO 14694. Konstrukcja zawiera detale wykonane z blachy mosiężnej i/lub aluminiowej minimalizujące ryzyko zaiskrzenia.

Zastosowanie
Komory lakiernicze, laboratoria chemiczne, przemysł chemiczny, petrochemia itp. Wentylatory promieniowe EMT produkowane są zgodnie z międzynarodowymi standardami zachowania jakości ISO 9001 i PN-EN 13980. Zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi. Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G/3G - strefa 1 i/lub 2 (dawniej Z1 i/lub Z2) oraz kategorii 2D - strefa 21 i/lub 22 (dawniej Z21 i/lub Z22), lub dla kategorii 2G/D. Posiadają znak CE i odpowiadają wymaganiom Dyrektywy "ATEX" 94/9/EC, w tym normy
EN 14986:2007.

Konstrukcja
Wentylatory EMT posiadają malowane wirniki aluminiowe. Niezależnie od kategorii, wirniki wyważane zgodnie z ISO 14694. Obudowa wykonana ze stopów aluminium, malowana na kolor RAL 9005 (czarny). Konstrukcja zawiera detale wykonane z blachy mosiężnej i/lub aluminiowej minimalizujące ryzyko zaiskrzenia. Wentylator wyposażony jest standardowo w osłonę na wlocie i wylocie, oraz w dodatkowy zacisk uziemienia głównego.

Silnik elektryczny
Wyposażone w silniki elektryczne budowy wzmocnionej EEx e, trójfazowe 230/400V lub 400/690V 50Hz, przystosowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, w klasie temperaturowej T3 dla gazów (kategoria 2G i 3G) lub T125C dla pyłów (kategoria 2D i 3D). Silniki o innej klasie temperaturowej, różne formy zabezpieczenia budowy (np. nA, d, de itp.) dostarczane na specjalne życzenie. Wentylatory EMT przystosowane są do transportu medium o temperaturze w zakresie -20°C do +60°C, gdzie otoczenie silnika elektrycznego nie może przekraczać -20°C do +40°C. Transportowane medium, w zależności od kategorii, to: opary gazów, mgły, a także pyły. Standardowo wykonane w figurze LG 270, wykonanie urządzenia w innej figurze wymaga wcześniejszych uzgodnień z Venture Industries Sp. z o.o. W wentylatorach EMT-160 i EMT-290 istnieje możliwość zmiany figury. Wybrane typy mogą być dostarczone w wersji przystosowanej do regulacji falownikiem. Wykonania niestandardowe i specjalne wymagają ustaleń z Venture Industries Sp. z o.o.

UWAGA
Instalator i użytkownik urządzenia jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych
w dyrektywie 1999/92/WE (tzw. "ATEX-USERS") (89/391/EWG) w zakresie zapewnienia minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia personelu w strefach zagrożonych wybuchem. Dla wentylatorów kategorii 2D obowiązkowe jest zastosowanie wibroizolatorów oraz systemu monitorowania wibracji (wyposażenie dodatkowe dostępne u specjalistycznych dostawców). Zalecamy również stosowanie osłon na otwór wlotowy i wylotowy wentylatora, układów monitorowania wibracji i temperatury oraz wibroizolatorów dla urządzeń wszystkich kategorii.

Typ
Spec. Oznacz.
went.
wg ATEX
Wydajność max
[m3/h]
pmax
[Pa]
nznam
[min-1]
Pznam
[kW]
Iznam
(400V)
[A]
Masa
[kg]
Nr artykułu
 
EMT-03 II 3G c T3 IP5X 230D/400YV,
50Hz, II 2G EExe II
II 3G Ex c e IIB T3 410 1200 2770 0,18 0, 50 9,2 45517300
EMT-25 II 3G c T3 IP5X 230D/400YV,
50Hz, II 2G EExe II
II 3G Ex c e IIB T3 460 1350 2770 0,25 0,70 9,8 45517310
EMT-50 II 3G c T3 IP5X 230D/400YV,
50Hz, II 2G EExe II
II 3G Ex c e IIB T3 690 2100 2720 0,55 1,40 16,0 45517320
EMT-90 II 3G c T3 IP5X 230D/400YV,
50Hz, II 2G EExe II
II 3G Ex c e IIB T3 1220 2150 2780 1,1 2,40 21,0 45517330
EMT-160 II 3G c T3 IP5X 230D/400YV,
50Hz, II 2G EExe II
II 3G Ex c e IIB T3 2040 2250 2860 2,2 4,70 39,0 45517340
EMT-290 II 3G c T3 IP5X 400D/690YV,
50Hz, II 2G EExe II
II 3G Ex c e IIB T3 3700 3252 2875 4,0 7, 50 62,0 45517350
 
EMT-03 II 2G c T3 IP5X 230D/400YV,
50Hz, II 2G EExe II
II 2G Ex c e IIB T3 410 1200 2770 0,18 0, 50 9,2 45517400
EMT-25 II 2G c T3 IP5X 230D/400YV,
50Hz, II 2G EExe II
II 2G Ex c e IIB T3 460 1350 2770 0,25 0,70 9,8 45517410
EMT-50 II 2G c T3 IP5X 230D/400YV,
50Hz, II 2G EExe II
II 2G Ex c e IIB T3 690 2100 2720 0,55 1,40 16,0 45517420
EMT-90 II 2G c T3 IP5X 230D/400YV,
50Hz, II 2G EExe II
II 2G Ex c e IIB T3 1220 2150 2780 1,1 2,40 21,0 45517430
EMT-160 II 2G c T3 IP5X 230D/400YV,
50Hz, II 2G EExe II
II 2G Ex c e IIB T3 2040 2250 2860 2,2 4,70 39,0 45517440
EMT-290 II 2G c T3 IP5X 400D/690YV,
50Hz, II 2G EExe II
II 2G Ex c e IIB T3 3700 3252 2875 4,0 7, 50 62,0 45517450
 
EMT-03 II 2G c T4 IP5X 230VD/400VY,
50Hz, EEx de IIC
II 2G Ex c de IIB T4 410 1200 2770 0,37 0,99 25,8 45517500
EMT-25 II 2G c T4 IP5X 230VD/400VY,
50Hz, EEx de IIC
II 2G Ex c de IIB T4 460 1350 2770 0,37 0,99 26,0 45517510
EMT-50 II 2G c T4 IP5X 230VD/400VY,
50Hz, EEx de IIC
II 2G Ex c de IIB T4 690 2100 2720 0,55 1,39 29,9 45517520
EMT-90 II 2G c T4 IP5X 230VD/400VY,
50Hz, EEx de IIC
II 2G Ex c de IIB T4 1220 2150 2780 1,1 2,47 36,0 45517530
EMT-160 II 2G c T4 IP5X 230VD/400VY,
50Hz, EEx de IIC
II 2G Ex c de IIB T4 2040 2250 2860 2,2 4,64 64,7 45517540
EMT-290 II 2G c T4 IP5X 400VD/690VY,
50Hz, EEx de IIC
II 2G Ex c de IIB T4 3700 3252 2875 4,0 7,80 83,7 45517550
 
EMT-03 II 2G c T4 IP5X
 
230VD/400VY,
50Hz, EEx d IIC
II 2G Ex c d IIC T4 410 1200 2770 0,37 0,99 26,0 45517700
EMT-25 II 2G c T4 IP5X 230VD/400VY,
50Hz, EEx d IIC
II 2G Ex c d IIC T4 460 1350 2770 0,37 0,99 26,2 45517710
EMT-50 II 2G c T4 IP5X 230VD/400VY,
50Hz, EEx d IIC
II 2G Ex c d IIC T4 690 2100 2720 0,55 1,39 30,0 45517720
EMT-90 II 2G c T4 IP5X 230VD/400VY,
50Hz, EEx d IIC
II 2G Ex c d IIC T4 1220 2150 2780 1,1 2,47 36,0 45517730
EMT-160 II 2G c T4 IP5X 230VD/400VY,
50Hz, EEx d IIC
II 2G Ex c d IIC T4 2040 2250 2860 2,2 4,64 65,0 45517740
EMT-290 II 2G c T4 IP5X 400VD/690VY,
50Hz, EEx d IIC
II 2G Ex c d IIC T4 3700 3252 2875 4,0 7,80 84,0 45517750
 
EMT-03 II 2D c
T110oC ATEX
230D/400YV,
50Hz, Ex tD A21 IP65
II 2D Ex tDA21 IP6X T110oC * 410 1200 2820 0,18 0, 50 8,8 45517800
EMT-25 II 2D c
T110oC ATEX
230D/400YV,
50Hz, Ex tD A21 IP65
II 2D Ex tDA21 IP6X T110oC * 460 1350 2770 0,25 0,69 9,4 45517810
EMT-50 II 2D c
T130oC ATEX
230D/400YV,
50Hz, Ex tD A21 IP65
II 2D Ex tDA21 IP6X T130oC * 690 2100 2720 0,55 1,37 15,4 45517820
EMT-90 II 2D c
T130oC ATEX
230D/400YV,
50Hz, Ex tD A21 IP65
II 2D Ex tDA21 IP6X T130oC * 1220 2150 2780 1,1 2,42 20,2 45517830
EMT-160 II 2D c
T125oC ATEX
230D/400YV,
50Hz, Ex tD A21 IP65
II 2D Ex tDA21 IP6X T125oC 2040 2250 2860 2,2 4,60 37,9 45517840
EMT-290 II 2D c
T125oC ATEX
400D/690YV,
50Hz, Ex tD A21 IP65
II 2D Ex tDA21 IP6X T125oC 3700 3252 2875 4,0 7,80 61,0 45517850
* lub T125oC


Typ A B C D Ød1 Ød2 Ød3 Ød4 Ød5 Ød6 Ød7 E F G H I J K L M N O P
EMT 03 152 333 174 327 115 139 100 165 65 95 14 160 115 10 182 62 120 80 19 29,5 77,5 51 180
EMT 25 152 333 174 327 115 139 100 165 65 95 14 160 115 10 194 62 120 80 19 29,5 77,5 51 180
EMT 50 205 464 246 433 130 139 107 165 112 80 13 200 178 10 221 77 190 140 20 45 100 60 230
EMT 90 208 486 261 453 160 182 138 200 100 135 13 210 179 10 256 85 190 140 20 45 - - 240
EMT 160 224 595 342 506 200 220 170 250 168 125 13 220 215 12 344,5 107 210 180 20 16 - - 250
EMT 290 264 708 410 617 260 217 180 245 230 170 13 280 240 13 389,5 133 215 180 20 16 - - 250

Podany wymiar H zależny od wersji silnikowej