Nazwa CHAT
Producent
Opis

Wentylatory promieniowe przeznaczone do montażu w pozycji poziomej w okrągłych kanałach wentylacyjnych. Seria wentylatorów CHAT może być stosowana do wyciągania gorącego dymu powstałego w czasie pożaru.

Zastosowanie
Seria wentylatorów CHAT może być stosowana do wyciągania gorącego dymu powstałego w czasie pożaru. Wentylatory spełniają wymagania normy EN 12101-3 i posiadają odporność na temperaturę 400°C/2h. Mogą być również stosowane do pracy ciągłej w systemach wentylacyjnych o temperaturze do +70°C. Doskonale sprawdzają sie w wentylacji kuchni przemysłowych, parkingów czy budynków użyteczności publicznej.

Konstrukcja
Wentylatory promieniowe przeznaczone do montażu w pozycji poziomej w okrągłych kanałach wentylacyjnych. Obudowa galwanizowana, izolowana akustycznie. Panel z króćcem wylotowym można przekładać w celu dostosowania wentylatora do istniejącej wentylacji. Wirnik aluminiowy z łopatkami pochylonymi do tyłu, dynamicznie wyważany.

Silnik elektryczny
Asynchroniczny trójfazowy 230/400V, 50Hz. Silniki modelu 560 dostępne są w wersji cztero lub sześciobiegunowej, modele pozostałe tylko z silnikami sześciobiegunowymi.

Typ
nmax
[obr./min]
Pmax
[kW]
I
[A]
Wydajność max
[m3/h]
[db(A)]* Masa
[kg]
Nr artykułu
Wlot Wylot Emitowany
Silnik trójfazowy czterobiegunowy
CHAT/4-400
1415
0,75
2
4200
58
63
53
80
 
CHAT/4-500
1435
1,5
3,4
6200
63
70
58
110
 
CHAT/4-560
1475
2,2
4,6
8800
75
76
60
185
41020700
Silniki trójfazowe sześciobiegunowy
CHAT/6-560
960
1,1
3,0
5700
65
67
53
185
41020710
CHAT/6-630
975
1,50
3,70
10000
69
70
53
200
41020720
CHAT/6-710
965
2,2
5,2
14000
73
74
58
215
41020730
CHAT/6-800
975
3,0
7
17100
76
78
60
229
41020740
Silnik trójfazowy 4/8 biegunowy - dwu biegowy
CHAT/4/8-400
1420 / 710
0,75 / 0,12
2,2 / 0,85
4200
58
63
53
80
41020750
CHAT/4/8-500
1430 / 715
1,5 / 0,25
3,75 / 1,15
6200
63
70
58
110
41020760
CHAT/4/8-560
1430 / 715
2,2 / 0,4
5,1 / 1,6
8800
75
76
60
187
41020770

* w odległości 1,5 m
 
Typ
□A M ØD Q
CHAT/4-400 648 728 355 852
CHAT/4-500 798 878 400 1002
CHAT/6-560 860 940 500 1020
CHAT/6-630 920 1000 630 1080
CHAT/6-710 980 1060 630 1140
CHAT/6-800 1037 1117 710 1197

Moc akustyczna. Wartości przedstawione w tabeli są w dB (A).

Typ
  63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz
 
CHAT/4-560
 
Wylot

 

59 74 81 84 88 80 70 63
Wlot

 

67 69 72 76 89 81 69 62
Emitowany

 

59 64 63 61 73 62 53 47
 
CHAT/6-560
 
Wylot

 

50 65 72 75 79 71 61 54
Wlot

 

56 66 71 75 74 71 64 54
Emitowany

 

49 61 63 60 58 52 48 39
 
CHAT/6-630
 
Wylot

 

62 68 74 79 81 71 64 52
Wlot

 

65 66 68 78 82 70 63 61
Emitowany

 

56 59 58 62 64 49 46 44
 
CHAT/4-710
 
Wylot

 

62 69 75 79 87 72 66 58
Wlot

 

69 70 73 81 85 73 67 60
Emitowany

 

61 64 63 66 68 53 50 44
 
CHAT/6-800
 
Wylot

 

65 73 76 81 92 76 70 64
Wlot

 

69 72 75 83 89 76 70 64
Emitowany

 

60 65 65 67 71 55 52 47