Nazwa TD-ECOWATT
Producent Venture Industries
Opis

Wentylator kanałowy.
Gama wentylatorów TD, została poszerzona o nowy typ wentylatorów TD-ECOWATT z łożyskami kulkowymi oraz z silnikiem prądu stałego z elektronicznym komutatorem charakteryzującym się wysoką sprawnością oraz niskim zużyciem energii.

Zastosowanie
TD-ECOWATT przystosowany jest do pracy ciągłej zapewniając przy tym oszczędne zużycie energii. Przeznaczony jest do instalacji wymagających zastosowania Systemu Wentylacji Zależnej od Potrzeb (Demand Controlled Ventilation - DCV) związanej z zastosowaniem właściwych czujników czy regulatorów.
Zwarta, kompaktowa konstrukcja wentylatorów TD, pozwala na stosowanie ich w instalacjach wentylacyjnych, np. w suficie podwieszanym.

Konstrukcja
Gama wentylatorów TD, została poszerzona o nowy typ wentylatorów TD-ECOWATT z łożyskami kulkowymi oraz z silnikiem prądu stałego z elektronicznym komutatorem charakteryzującym się wysoką sprawnością oraz niskim zużyciem energii.
Obudowy wykonane z tworzywa sztucznego, wymienny i łatwy w konserwacji moduł wentylatora. Urządzenia posiadają zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II.

Silnik elektryczny
Silnik w standardzie znamionowany na napięcie 90/260V- 50/60Hz, IP44, przystosowany do napięciowej regulacji prędkości obrotowej od 10% do 100% prędkości znamionowej. Wszystkie silniki posiadają topikowe zabezpieczenie przed przeciążeniem.

Zwarta, kompaktowa konstrukcja wentylatorów TD, pozwala na stosowanie ich w instalacjach wentylacyjnych, np. w suficie podwieszanym

Montaż

Przymocowanie wspornika Instalacja głównego modułu wentylatora z puszką przyłączeniową zasilania Przyłączenie przewodów zasilania Montaż kanałów wentylacyjnych

 

Mocowany na klipsy moduł wentylatora umożliwia niezwykle łatwą konserwację bez konieczności demontażu przewodu wentylacyjnego Montaż w dowolnej części kanału wentylacyjnego
Typ
nmax
[obr./min]
Pmax
[W]
Natężenie

[A]
Wydajność max
[m3/h]
Temp.
otocz. [°C]
[db(A)] Śred.
[mm]
Masa
[kg]
TD 160/100 ECOWATT
2650 10 0,07 190 60 34 100 1,4
TD 250/100 ECOWATT
2400 22 0,17 275 60 35 100 2,0
TD 350/125 ECOWATT
2420 22 0,17 360 60 34 125 2,0
TD 500/150 ECOWATT
2600 48 0,35 580 60 36 150 2,7
TD 800/200 ECOWATT
2360 105 0,75 1030 60 38 200 4,9

Typ X A ΦB C ΦD E F G H
TD 250/100 ECOWATT
188 303 176 156 97 100 90 80 60
TD 350/125 ECOWATT
188 258 176 156 123 100 90 80 60
Typ
  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 razem
TD 160/100 ECOWATT WLOT B 30 31 43 50 58 58 44 34 61
M 31 32 44 51 56 57 42 33 60
A 36 37 47 54 56 59 41 31 62
WYLOT B 29 29 40 51 56 56 45 34 60
M 30 30 39 52 56 56 43 33 60
A 32 36 40 54 55 53 43 33 59
EMITOWANY B 24 31 43 47 46 52 38 25 54
M 25 32 44 48 44 51 36 24 54
A 30 37 47 51 44 53 35 22 56
TD 250/100 ECOWATT WLOT B 26 32 44 57 55 53 45 36 60
M 27 32 46 55 55 53 44 36 60
A 28 33 46 54 55 53 44 36 59
WYLOT B 32 33 45 56 53 53 44 36 59
M 29 32 47 56 52 52 43 35 59
A 29 33 49 53 50 51 41 33 57
EMITOWANY B 23 29 44 50 50 50 39 29 55
M 24 29 46 48 50 50 38 29 55
A 25 30 46 47 50 50 38 29 55
TD 350/125 ECOWATT WLOT B 24 29 44 52 55 54 44 33 59
M 28 28 44 52 53 52 44 35 58
A 29 35 50 53 55 55 45 35 60
WYLOT B 32 33 46 56 55 54 43 34 60
M 29 30 45 55 53 52 43 34 59
A 31 35 50 56 52 52 42 33 59
EMITOWANY B 18 20 44 42 48 50 36 23 53
M 22 19 44 42 46 48 36 25 52
A 23 26 50 43 48 51 37 25 55
TD 500/150 ECOWATT WLOT B 26 36 53 56 58 64 58 50 67
M 26 34 50 55 57 51 55 48 64
A 26 37 53 58 59 51 56 48 65
WYLOT B 34 36 56 61 62 52 57 50 67
M 29 34 51 60 61 59 55 48 66
A 31 34 55 65 62 59 56 49 68
EMITOWANY B 18 24 51 37 45 55 43 35 57
M 18 22 48 36 44 52 40 33 54
A 18 25 51 39 46 52 41 33 55
TD 800/200 ECOWATT WLOT B 27 35 51 55 66 66 61 51 70
M 48 47 51 61 65 67 62 50 71
A 36 47 63 64 66 63 59 51 71
WYLOT B 48 47 51 61 65 67 62 50 71
M 40 39 49 62 65 65 59 48 69
A 36 43 61 68 67 65 60 51 72
EMITOWANY B 27 22 41 36 54 56 48 33 59
M 26 20 39 35 53 53 46 31 57
A 36 34 53 45 54 53 46 33 59