Nazwa SILENT ECO
Producent
Opis

Wentylatory promieniowe serii ECO przeznaczone są do wentylacji jednorurowej pomieszczeń małej i średniej wielkości w szczególności łazienek, WC, kuchni, itp., w budynkach wielokondygnacyjnych.

 

Zastosowanie
Wentylatory promieniowe serii ECO przeznaczone są do wentylacji jednorurowej pomieszczeń małej
i średniej wielkości w szczególności łazienek, WC, kuchni, itp., w budynkach wielokondygnacyjnych. Zapewniają komfortową wentylację z szybką eliminacją nadmiaru wilgoci z kuchni, łazienek, nieprzyjemnych zapachów z WC.

Konstrukcja
Wentylatory serii ECO przeznaczone są do pracy w dowolnej pozycji. Duże ciśnienie statyczne pozwala na montaż w relatywnie długich kanałach wentylacyjnych. Na króćcu wywiewnym zainstalowano przepustnicę zwrotną, która zapobiega "cofaniu się"  powietrza podczas gdy urządzenie nie pracuje. Standardowo wyposażone są w filtry na wlocie klasy EU3, o dużej powierzchni, co zapewnia ich dłuższą żywotność, oraz dodatkową płytę wyciszającą.

Silnik elektryczny
Całkowicie zamknięty, oszczędny silnik przeznaczony jest do pracy ciągłej. Charakteryzuje się również niskim poborem prądu i bez awaryjnością. Posiada zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II i klasę szczelności IPX5.
UWAGA! Należy dokładnie określić model wentylatora (rodzaj obudowy, sposób montażu, wielkość wentylatora, dodatkowe wyposażenie elektroniczne, wykonanie itp..) przy zamówieniu. W razie wątpliwości należy kontaktować się z działem technicznym Venture Industries.

Opis działania automatycznego sterowania wilgotnością przeznaczonego do wentylatorów ECO
z wbudowanym higrostatem .../HGE

Wbudowany w ściankę czołowa higrostat HGE włącza samoczynnie wentylator w momencie osiągnięcia nastawionej wilgotności powietrza ( np. podczas używania prysznica) i wyłącza go po osuszeniu. Niekiedy zdarza się latem, że wilgotność względna powietrza z powodów meteorologicznych nie może się zmniejszyć poniżej 70%. Regulując wartość zadana, można dopasować pomiar wilgotności do takich okoliczności. Zalecane nastawienie wartości zadanej przez użytkownika: latem 75-80% wilgotności względnej, zimą 65% wilgotności względnej. Nastawienie letnie wybiera się w przypadku, gdy wentylator ciągle rozpoczyna pracę.

Do wyboru są następujące opcje:

 • Wykonanie jednostopniowe : praca wyższego stopnia jest sterowana przez higrostat HGE i/lub wyłącznik oświetlenia.
 • Wykonanie jednostopniowe z fabrycznie zamontowanym opóźnieniem czasowym: praca wyższego stopnia jest sterowana przez higrostat HGE i/lub opóźnienie czasowe.
 • Wykonanie podstawowe (2 stopniowe): higrostat HGE łączy niski stopień, natomiast wyłącznik (oświetlenia) albo opóźnienie czasowe - stopień wyższy.
 • Wykonanie podstawowe (2 stopniowe): wentylator pracuje cały czas na niższym biegu, bieg wyższy jest załączany przez higrostat HGE lub/i włącznik oświetlenia.

 

Typ
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Obudowa podtynkowa ze scianką czołową wykonaną na wysoki połysk, tłumiąca dźwięk, z filtrem, kolor biały RAL 9016 Obudowa podtynkowa, przeciwogniowa ze scianką czołową wykonaną na wysoki połysk, tłumiąca dźwięk, z filtrem, kolor biały RAL 9016 Bezobsługowy, energoszczędny silnik z zewnętrznym wirnikiem Obudowa natynkowa ze ścianką czołową wykonaną na wysoki połysk, tłumiącą dźwięk, razem z filtrem, kolor biały Ral 9016 F 90 - przejście ognioszczelne …T - króciec przyłączeniowy powietrza usuwanego skierowany do tyłu ( S-standard, O-opcja) o srednicy znamionowej 75/80, wyposażony w dymowy zawór zwrotny …G - króciec przyłączeniowy powietrza usuwanego skierowany do góry ( S-standard, O-opcja) o srednicy znamionowej 75/80, wyposażony w dymowy zawór zwrotny NRS - wentylator z opóźnieniem czasowym, opóźnienie włączania i wyłączania, stałe wartości nastaw
Silent ECO U 60
        O   S
Silent ECO U 100
       O  S
Silent ECO U 60 F90
    O  S
Silent ECO U 100 F90
    O  S
Silent ECO A 60
       S  O
Silent ECO A 100
       S  O
Silent ECO A 60 F90
    S  
Silent ECO A 100 F90
    S  

 

Typ
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
NRS/E - wentylator z opóźnieniem czasowym, opóźnienie włączania i wyłączania, regulowane wartości nastaw …/GL - wentylator z możliwością pracy dwustopniowej …/HGE - wentylator sterowany higrostatem wbudowanym w ściankę czołową, regulowane wartości nastaw …INS/ECO - wentylator z możliwością automatycznego włączania, co określony, regulowany okres czasu, na określony regulowany czas Króciec ssawny f40-50 do podłączenie drugiego pomieszczenia (lokalizacja (lewo, prawo, dół) do określenia przy zamówieniu) Króciec ssawny f75-80 do podłączenie drugiego pomieszczenia (lokalizacja (lewo, prawo, dół) do określenia przy zamówieniu) MBK - uchwyt montażowy z tworzywa MBM - uchwyt montażowy z metalu
Silent ECO U 60
Silent ECO U 100
Silent ECO U 60 F90
   
Silent ECO U 100 F90
   
Silent ECO A 60
       
Silent ECO A 100
       
Silent ECO A 60 F90
       
Silent ECO A 100 F90
       

OPIS TECHNICZNY

 • Charakterystyka wentylatora (ciśnienie-przepływ) wyznaczona zgodnie z normą ÖNORM H 6036, zawór zwrotny odcinający zaprojektowany jako zimny
  dymowy odporny na temperaturę do 200°C o szczelności <0,01m3/h poświadczonej przez TÜV SÜD Monachium
 • Certyfikat ÖVE, stopień ochrony IP X5
 • Klasa izolacji II
 • Filtr klasy EU 3 – łatwy do wymiany
 • Ścianka czołowa wykonana na wysoki połysk, kolor biały RAL 9016, wyposażona w element tłumiący montowany od wewnątrz, możliwość obrotu ścianki o 10° w celu wyrównania do pionu oraz możliwość wyrównania do tynku 5-30mm. Łatwa w montażu dzięki zastosowaniu technologii bezśrubowej Quick Snap. Wspornik filtra kolor biały RAL 9016, montowany za pomocą śrub samogwintujących.
 • Łatwe podłączenie elektryczne, silnik okablowany łączony z elektroniką sterująca ( HGE, NRS, NRS/E, INS/ECO ) za pomocą zacisków elektrycznych.
 • Maksymalna temperatura czynnika transportowanego 40°C

SILNIK

Energooszczędny silnik z wirującym stojanem, ze stałą charakterystyką pracy, niski pobór mocy, niski poziom ciśnienia akustycznego, wysokosprawny wirnik, silnik okablowany z puszką przyłączeniową, możliwość realizacji trybu pracy dwubiegowej – wersja GL

WKŁADKA WENTYLATORA
Obudowa wentylatora i wkład wykonane z poliwęglanu, odporne na temperatury do 150°C.

OBUDOWA

Silent ECO U - podtynkowa, głębokość wbudowania – 98mm, materiał ABS, możliwość podłączenia dodatkowych króćców ssawnych Ø40/50 lub Ø75/80 (za dodatkowa opłatą), ze stożkowym króćcem powietrza usuwanego skierowanym do góry ( lub do tyłu), wbudowany szczelny zawór zwrotny

Silent ECO U F90 - podtynkowy, głębokość wbudowania – 138 mm, materiał włókno-krzemianowo płyty przeciwogniowe, możliwość podłączenia dodatkowych króćców ssawnych Ø75/80 (za dodatkowa opłatą). Przejście ścienne o odporności ogniowej EI 90. Króciec wylotowy skierowany do tyłu/do góry, wbudowany szczelny zawór zwrotny

Silent ECO A - głębokość skrzynki wentylatora 114mm, materiał ABS, z króćcem powietrza usuwanego skierowanym do tyłu ( do wyboru do góry), wbudowany szczelny zawór zwrotny

Silent ECO A F90 - głębokość skrzynki wentylatora 114mm. Przejście ścienne o odporności ogniowej EI 90. Króciec wylotowy skierowany do tyłu, wbudowany szczelny zawór zwrotny.

OBUDOWA w wersji EI 90:
Obudowa ognioodporna wykonana z płyt włókno-krzemianowych o grubości 2x20mm z każdej strony. Króciec przeciwogniowy, odcinający pod wpływem wzrostu temperatury pomieszczenie od instalacji, zapobiega rozprzestrzenianiu się pożaru I dymu. Szczelna klapa zwrotna, zapobiegająca przedostawaniu się zimnego dymu do pomieszczenia z instalacji.

DANE TECHNICZNE

 
Wydajność
[m3/h]
P
[W]
Napięcie
[V]
[db(A)]
ECO U 60/G
67
11,2
230/50
36
ECO U 60 GL/G
67/27
11,2/4,8
230/50
36/24
ECO U 100/G
111
27,3
230/50
46
ECO U 100GL/G
111/27
27,3/4,8
230/50
46/24
ECO U 60/T
66
11,2
230/50
37
ECO U 60 GL/T
66/27
11,2/4,5
230/50
37/24
ECO U 100/T
107
26,9
230/50
44
ECO U 100GL/T
107/27
26,9/4,5
230/50
44/24
ECO A 60
66
11,2
230/50
37
ECO A 60 GL
66/27
11,2/4,5
230/50
37/24
ECO A 100
107
26,9
230/50
44
ECO A 100GL
107/27
26,9/4,5
230/50
44/24

UWAGA
Sufitowy montaż wentylatora prowadzi do wzrostu ciśnienia akustycznego o ok. 3 dB!!!

WSKAZÓWKA TECHNICZNA

Oznaczenie podstawowe GL oznacza, że silnik jest w wykonaniu 2-stopniowym. Mnogość wariantów łączenia zapewnia tu możliwość dopasowania rodzajów pracy do każdorazowej sytuacji budowlanej. Obciążenie podstawowe jest na przykład włączane wyłącznikiem dwupołożeniowym Włączone/Wyłączone (nie jest możliwe
w powiązaniu z opóźnieniem czasowym) albo higrostatem, albo jest włączone na stałe. Stopień wyższy może być w miarę potrzeby włączany wyłącznikiem Włączone/Wyłączone, opóźnieniem czasowym itp.

OPAKOWANIE
Wentylatory serii SILENT ... ...mogą być sprowadzane w 2 zestawach montażowych:

1. Do instalacji w stanie surowym:
Kompletna skrzynka montażowa z klapą zwrotną, stożkowym króćcem rurowym powietrza usuwanego Ø75–80 mm, podlegającą recyklingowi pokrywą zatrzaskową. (Dodatkowe króćce przyłączeniowe mogą być dostarczone za dopłatą).

2. Do kompletnej instalacji:
Jednostka wentylatorowa okablowana, gotowa do podłączenia (na życzenie i za dopłatą z opóźnieniem czasowym albo 2-stopniowa w wykonaniu GL). Ścianka czołowa tłumiąca dźwięki w wykonaniu na wysoki połysk, 2-częściowa z filtrem (na życzenie i za dopłatą z higrostatem HGE i/lub z niebieskim wspornikiem filtra).

Diagramy przedstawiają max. możliwą ilość urządzeń wentylacyjnych podłączonych pod jeden wspólny przewód magistralny. Diagramy sporządzono wg Norm 7637 przy wydajności i czynniku jednoczesności 100%. Ze względów techniczno - akustycznych zaleca się ograniczyć ilość urządzeń podłączanych pod jeden przewód tzn. ograniczyć prędkość powietrza w przewodzie magistralnym do ok. 6 m/s.
Diagramy dotyczą jedynie wersji z króćcem do góry. Przy króćcach do tyłu obowiązują diagramy do wersji natynkowych ECO A.
 
Możliwość określenia przy zamówieniu usytuowania króćca wywiewnego jak na rysunku poniżej dla wersji:
   
WYKONANIE SPECJALNE
Za dopłatą uchwyt montażowy MBM wymagany do zamocowania obudowy podtynkowej w przypadku oblicowania szybu lub wbudowania w strop. Wentylator z dodatkowym króćcem zasysającym f 78 mm ze zintegrowanym, bezobsługowym urządzeniem odcinającym przenoszenie się po pożaru. Możliwe położenia jak na rysunku. Położenie musi być podane przy zamówieniu.
   

Możliwość dostarczenia wersji z króćcem powietrza wylotowego u góry.

Możliwość dostarczenia w postaci gotowej do użytku lub poszczególnych podzespołów do kompletowania.

SCHEMATY PODŁĄCZEŃ