Nazwa EBB-N
Producent
Opis

Łazienkowe, wentylatory promieniowe o atrakcyjnym wyglądzie, charakteryzujące się niskim poziomem emitowanego dźwięku. Stworzone do instalacji, w których musi zostać zachowane wysokie ciśnienie przy jednocześnie niskim poziomie hałasu.

Zastosowanie
Łazienkowe, wentylatory promieniowe o atrakcyjnym wyglądzie, charakteryzujące się niskim poziomem emitowanego dźwięku. Stworzone do instalacji, w których musi zostać zachowane wysokie ciśnienie przy jednocześnie niskim poziomie hałasu.

Konstrukcja
Wentylatory EBB-N wyposażone są w wirniki z łopatkami skierowanymi do przodu, zapewniające ciśnienie odpowiednie do systemów kanałowych. Wszystkie modele są standardowo wyposażone w klapy zwrotne umieszczone na wylocie z wentylatora. Wentylatory EBB-N posiadają metalowy filtr przeciw tłuszczowy w standardzie. Filtr ten może być wyjmowany w celu umycia, jeśli tylko zachodzi taka potrzeba.

Silnik elektryczny
Wentylatory EBB N wyposażone są w jednofazowe silniki elektryczne 230V, 50Hz, z samo-resetującym się wyłącznikiem termicznym, posiadają zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II, stopień ochro-ny IP-X4. Lampka kontrolna, sygnalizuje pracę wentylatora. Dodatkowo wentylatory EBB N posiadają „wyłącznik bezpieczeństwa”, odcinający napięcie w momencie, gdy przednia kratka zostanie zdjęta. Umożliwia to bezpieczne czyszczenie wirnika i przedniej klapki.


Wentylatory dostępne w trzech modelach (100, 170 i 250) w trzech wersjach:

Model podstawowy (S):
Z silnikiem dwubiegowym. W chwili podłą-czenia musi zostać wybrana prędkość działania, wysoka lub niska. Opcjonalnie mogą zostać podłączone do regulatora prędkości (REB) lub przełącznika biegów (REGUL-2).


Model wyposażony w wyłącznik czasowy (T):

Wyłącznik czasowy, utrzymujący działanie urządzenia po tym, jak zostało wyłączone oświetlenie. W czasie instalacji można wybrać czas opóźnienia (2, 15 lub 30 minut). W czasie pracy „na opóźnieniu” wentylator będzie dzia-łał na niższej prędkości.


Model wyposażony w czujnik wilgotności i opóźnienie czasowe (HT):

Wyłącznik czasowy o opóźnieniu od 1 do 30 minut, z regulowanym czujnikiem wilgotności o zakresie od 60 do 90%. Urządzenie zawsze rozpoczyna pracę na wyższej prędkości. Gdy ustawiony poziom wilgoci zostanie osiągnięty, przełącza się na niższą prędkość.

Klapa zwrotna
Wirnik z łopatkami
skierowanymi do przodu
Filtry
Typ
nmax
[obr./min]
P
[W]
U
[V]
Wydajność max
[m3/h]
[db(A)] Masa
[kg]
Stopień
ochrony IP
EBB-100N
HS 1600
35
230
130
46
1,8
44
LS 1050
15
230
75
34
1,8
44
EBB-170N
1010
48
230
220
42,3
3
44
EBB-250N
1225
51
230
270
46
3
44

* mierzony z odległości 1,5m

Wersja
S T HT
Klapa zwrotna
Filtry
Dwubiegowy
Opóźnienie czasowe
 
Czujnik wilgotności
   


EBB-100N

EBB-170N, EBB-250N

Instalacja