Nazwa TK-1
Producent Venture Industries
Opis

Elektroniczny termostat kanałowy TK-1 włączające / wyłączające urządzenie grzewcze lub wentylator przy ustawionej temperaturze (styk przełączalny).

TERMOSTAT KANAŁOWY TK-1
Elektroniczny termostat kanałowy. Dwie możliwości pracy: włączający/ wyłączający urządzenie grzewcze lub wentylator przy ustawionej temperaturze (styk przełączalny). Rodzaj pracy ustala się przy podłączaniu. Istnieje możliwość ograniczenia zakresu nastaw temperatury lub jej ustalenie na wybranym poziomie. W komplecie sonda kanałowa z przewodem o długości 4 m, możliwość wydłużenia do 50 m.

Typ
U
[V]
Obciążenie
max.
A
Błąd
statyczny
K
IP Zakres nastaw Wymiary SxWxG Nr artykułu
TK-1
230
16
1K
30
0-60°C
80x80x30
40025330