Nazwa PULSER
Producent Venture Industries
Opis

Urządzenie sterujące nagrzewnicą na podstawie nastawy temperaturowej (0-30°C) zadanej przez użytkownika oraz wewnętrznego czujnika temperatury

Regulator nagrzewnic jedno oraz dwufazowych - PULSER – urządzenie sterujące nagrzewnicą na podstawie nastawy temperaturowej (0-30oC) zadanej przez użytkownika oraz wewnętrznego czujnika temperatury. Jednostka może współpracować z dodatkowymi (brak w zestawie) akcesoriami: timerem (w celu realizacji obniżki temperatury), zewnętrznym czujnikiem oraz nastawnikiem. Aby sterować większą ilością nagrzewnic należy zastosować kombinację urządzeń PULSER oraz PULSER ADD.
Numer artykułu: 40025381

Regulator nagrzewnic jedno oraz dwufazowych – PULSER ADD – urządzenie sterujące nagrzewnicą na podstawie sygnałów otrzymywanych z PULSERA. Kombinacja urządzeń PULSER oraz PULSER ADD pozwala na jednoczesne sterowanie kilkoma nagrzewnicami.
Numer artykułu: 40025380

Regulator nagrzewnic jedno oraz dwufazowych – PULSER M – urządzenie sterujące nagrzewnicą na podstawie nastawy temperaturowej (0-30°C) zadanej przez użytkownika oraz wewnętrznego czujnika temperatury. PULSER-M posiada funkcję limitu maksymalnej lub minimalnej temperatury nawiewanego powietrza, która jest realizowana dzięki kanałowemu czujnikowi temperatury (TGK3xx – brak w zestawie). Jednostka może współpracować z dodatkowymi (brak w zestawie) akcesoriami: timerem (w celu realizacji obniżki temperatury), zewnętrznym czujnikiem oraz nastawnikiem.
Numer artykułu: 40025385

  • Zasilanie elektryczne: 230V / 50-60Hz
  • Zasilanie elektryczne: 400V / 50-60Hz
  • Ochrona IP: IP20
  • Max. temperatura pracy: 30oC*
  • Max. wilgotność otoczenia: 90% RH
  • Zakres nastawy: typ czujnika określa zakres nastawy regulatora
  • Moc min-max dla 230V: 230-3680 W
  • Moc min-max dla 400V: 400-6400 W
  • Prąd min-max: 1-16 A
  • Wymiary: 93x153x40mm

* Bez kondensacji. Uwaga: urządzenie generuje ok. 20W mocy cieplnej