Nazwa REB-5-AUTO
Producent Venture Industries
Opis

REB-5 Auto – 230V, 50Hz jednofazowy bezstopniowy regulator tyrystorowy, dostępny w wersji natynkowej. Steruje pracą wentylatora na podstawie temperatury mierzonej poprzez jeden (w standardzie) lub cztery czujniki.

REB-5 Auto – 230V, 50Hz jednofazowy bezstopniowy regulator tyrystorowy, dostępny w wersji natynkowej. Steruje pracą wentylatora na podstawie temperatury mierzonej poprzez jeden (w standardzie) lub cztery czujniki. Gdy mierzona wartość jest niższa lub równa wartości ustawionej przez użytkownika wentylator pracuje z ustawioną przez użytkownika prędkością. Gdy wartość temperatury przekroczy ustawienia użytkownika, wentylator zwiększy swoją prędkość - osiągnie maksimum gdy temperatura wzrośnie o 1,5-8oC (zakres regulowany).
Urządzenie posiada cyfrowy wyświetlacz, ogranicznik maksymalnej prędkości wentylatora, wskaźnik temperatury pomieszczenia oraz alarm temperaturowy. Aby zwiększyć dopuszczalną ilość wentylatorów obsługiwanych przez REB-5 Auto należy użyć modułu PSL-16.
Numer artykułu: 40025052

  • Zasilanie elektryczne: 200-240V / 50 Hz
  • Ochrona IP: IP 55
  • Moc pozorna: 1100 VA
  • Minimalne obciążenie: 100 W
  • Natężenie max.: 5 A
  • Klasa izolacji: II
  • Zakres nastaw: 10-45oC
  • Wymiary: 134x169x107 mm