Nazwa REB-4-AUTO
Producent Venture Industries
Opis

REB-4 Auto – 230V, 50Hz jednofazowy bezstopniowy regulator tyrystorowy, dostępny w wersji natynkowej. Steruje pracą wentylatora na podstawie temperatury mierzonej poprzez jeden (w standardzie) lub cztery czujniki.

REB-4 Auto – 230V, 50Hz jednofazowy bezstopniowy regulator tyrystorowy, dostępny w wersji natynkowej. Steruje pracą wentylatora na podstawie temperatury mierzonej poprzez jeden (w standardzie) lub cztery czujniki. Gdy mierzona wartość jest niższa lub równa wartości ustawionej przez użytkownika wentylator pracuje z ustawioną przez użytkownika prędkością. Gdy wartość temperatury przekroczy ustawienia użytkownika, wentylator zwiększy swoją prędkość - osiągnie maksimum gdy temperatura wzrośnie o 2-6oC (zakres regulowany).
Numer artykułu: 40025048

  • Zasilanie elektryczne: 200-240V / 50 Hz
  • Ochrona IP: IP 55
  • Moc pozorna: 880 VA
  • Minimalne obciążenie: 100 W
  • Natężenie max.: 4 A
  • Klasa izolacji: II
  • Zakres nastaw: 10-45oC
  • Wymiary: 110x170x107 mm