Nazwa CDR System
Producent Climate Recovey
Opis

Podstawowe informacje
CRD to system izolowanych kanałów do budowy kompletnych systemów wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania powietrznego w budynkach jednorodzinnych, mieszkaniowych oraz użyteczności publicznej.
Produkt jest niezwykle ekologiczny: zbudowany ze szkła, piasku i wody!
System posiada opatentowaną powłokę aluminiową, która zabezpiecza przed kondensacją pary wodnej zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz kanałów oraz kształtek.
CRD to system, który z łatwością zastępuje typową okrągłą stalową rurę wentylacyjną, a dzięki swojej budowie można z niego zrobić kanał prostokątny.

Zastosowanie
System CRD może być wykorzystywany wyłącznie do budowy instalacji wewnętrznej.
Nie można go stosować do wyciągów z okapów kuchennych i innych wyciągów technologicznych o podobnych zanieczyszczeniach.
Przy obliczaniu spadków ciśnienia dla kanałów i kształtek należy przyjąć dane jak dla produktów stalowych o tożsamych wymiarach. Wielkość kanałów i kształtek w połączeniu z porowatością materiału został tak dobrany, że rzeczywiste spadki ciśnień będą nieco mniejsze niż dla kanałów ze stali.

Certyfikaty
System CRD posiada certyfikat SP SITAC z oznaczeniem CE: szwedzkim organem do certyfikacji i akredytacji.
Poniższa macierz przedstawia atesty i certyfikaty, które zostały przekazane i udzielone przez SP SITAC.

Certyfikaty produktui i warunki pracy
Szczelność klasa D EN 1507:2006
Klasyfikacja ogniowa A2-s1,d0 EN 13501-1:2007+A1:2009
  niepalne
Ciśnienie   EN 13403:2003
Podciśnienie -400 Pa skoki ciśnienia -1000 Pa
Nadciśnienie +1000 Pa skoki ciśnienia +2500 Pa
Współczynnik przewodzenia cieplnego (λ) ≈ 0.035W/mK    
Temperatura      
minimum -40° C maximum +60° C