Nazwa KWP
Producent Smay
Opis

 Klapa przeciwpożarowa odcinająca

Przeznaczenie

Klapy przeciwpożarowe typu KWP przeznaczone są do montażu
w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku.

W zależności od zainstalowanego napędu, klapy mogą pracować jako klapy przeciwpożarowe odcinające, klapy wentylacji pożarowej lub mieszanej. W związku z powyższym, podstawową funkcją klap typu KWP jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu, a dodatkowo przy zastosowaniu odpowiednich siłowników i wzmocnionej konstrukcji, także do wentylacji pożarowej lub wentylacji mieszanej (stosowanej nie tylko w czasie pożaru ale także np.: do okresowego przewietrzania.)

Klapy te są klapami symetrycznymi, przeznaczonymi do zabudowy poziomej (w ścianach) i pionowej (stropy). Mogą być instalowane we wszystkich rodzajach przegród budowlanych (przegrody sztywne), łącznie z ścianami kartonowo gipsowymi, jak również poza przegrodami. Skuteczność klap potwierdzona jest badaniami według normy PN-EN 1366-2.

 

Pliki do pobrania

Karta katalogowa KWP
Certyfika zgodności KWP
Deklaracja zgodności KWP
Atest higieniczny KWP