Nazwa KTM-ME-VAV
Producent Smay
Opis

 Klapa przeciwpożarowa odcinająca

Przeznaczenie

Przeciwpożarowa klapa odcinająca KTM-ME-VAV z funkcją regulacji przepływu powietrza,przeznaczona jest
do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej i klimatyzacyjnych, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego (stropy i ściany).
Podstawową funkcją klapy KTM-ME-VAV jest zapobieganie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu przewodami wentylacyjnymi w przypadku wybuchu pożaru. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu pomiarowo-regulacyjnego, posiada pełną funkcjonalność regulatora VAV, przez co podczas normalnej eksploatacji obiektu realizuje zadania regulacji przepływu powietrza.

 

Pliki do pobrania

Karta katalogowa KTM-ME-VAV
 Aprobata ITB KTM
Certyfikat zgodności KTM
Deklaracja zgodności KTM