Nazwa KPO
Producent Smay
Opis

Klapa przeciwpożarowa odcinająca 

Przeznaczenie

Klapy przeciwpożarowe typu KPO120-S i KPO120-E przeznaczone są do montażu w instalacjach wenty-lacyjnych pełniąc funkcję przegrody odcinającej, oddzielającej strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku, zabezpieczając ją przed rozprzestrzenianiem się ognia, temperatury i dymu.

Klapy te są klapami symetrycznymi, przeznaczonymi do zabudowy poziomej (w ścianach) i pionowej
(w stropach). Mogą być montowane we wszystkich typach przegród budowlanych, ze ścianami gipsowo-kartonowymi włącznie.

Klapy posiadają klasę odporności ogniowej EIS120 co oznacza, że spełniają kryteria klasyfikacyjne: szczelności, izolacyjności i dymoszczelności w czasie 120 minut.
Klapy przeciwpożarowe typu KPO120-S i KPO120-E przeznaczone są do zastosowania w systemach
z suchym i przefiltrowanym powietrzem. W przypadku zastosowania przy wlocie świeżego powietrza lub
w skrajnie trudnych warunkach należy klapy objąć specjalnym programem testowania okresowego, adekwatnego do warunków.

 

Pliki do pobrania

 Karta katalogowa
 Aprobata i Certyfikat
Deklaracja zgodności KPO-120E
Deklaracja zgodności KPO-120S
Atest higieniczny