Nazwa Przepustnica regulacyjna
Producent Alnor
Opis

Przepustnica regulacyjna jest skonstruowana tak, żeby możliwe było zastosowanie do 50 mm izolacji. Płaszczyzna przepustnicy jest mocowana do pręta o przekroju kwadratowym. Położenie płaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uchwycie w zakresie od 0° do 90°. Ustawienie płaszczyzny przepustnicy w pozycji zamkniętej umożliwia przepływ 20% powietrza.Płaszczyzna przepustnicy może być zablokowana za pomocą śruby.

 

Przepustnica regulacyjna produkowana w wersji

  • z uszczelką z gumy EPDM na kołnierzu (na zdjęciu)
  • bez uszczelki

Wykresy spadków ciśnień i poziomu dźwięku, użyteczne w doborze.

Linie ciągłe przedstawiają całkowity spadek ciśnienia w przepustnicy jako funkcję przepływu i kąta nastawu płaszczyzny przepustnicy. Krzywa pokazuje wartość A, opisującą poziom dźwięku Lw (A) w dB wewnątrz kanału.

Przykład:
Średnica d100
Przepływ 60 l/s
Spadek ciśnienia 200 Pa

Następujące informacje mogą być odczytane z wykresów:
Kąt nastawu 40°
Poziom dźwięku 62 dB(A)

 


dla d1< 450 środek przepustnicy mocowany jest na dwóch krótkich prętach
dla d1 ≥ 450 środek przepustnicy mocowany jest na jednym długim pręcie

 

ød1waga
nom [mm][kg]
80 0,40
100 0,46
125 0,55
140 0,60
150 0,65
160 0,70
180 0,75
200 0,80
224 0,90
250 1,10
280 1,30
300 1,45
315 1,50
355 2,00
400 2,40
450 3,50
500 4,00
560 4,60
600 5,00
630 5,40