Nazwa Termostat Heatherm AT
Producent Darco
Opis

Opis
Termostat przeznaczony jest do sterowania pracą elektrycznego aparatu nawiewnego. Zastosowanie dodatkowego termostatu wymagane jest gdy odległość od kominka do aparatu nawiewnego jest znaczna lub jest on położony poniżej kominka. Załączenie styku następuje przy wzroście temperatury powyżej wartości nastawionej, zaś ponowne jego rozłączenie następuje przy spadku temperatury poniżej zadanej.

 

Informacje techniczne

Maksymalna temperatura pracy sondy: 180 [ºC]
Wytrzymałość termiczna sondy: 210 [ºC]
Zakres nastaw: 20 - 150 [ºC]
Gwarancja: 2 lata

 

Do pobrania