Nazwa OnyX3 Experience
Producent Frapol
Opis

Centrala grzewczo klimatyzacyjna z wymiennikiem przeciwprądowym oraz pompą ciepła

Centrala grzewczo klimatyzacyjna OnyX³ Experience to najnowocześniejsze, innowacyjne na rynku rozwiązanie łączące w sobie zalety energooszczędnej i wysokosprawnej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła opartym na rekuperacyjnym wymienniku przeciwprądowym oraz pompy ciepła z innowacyjnym wielostopniowym odzyskiem ciepła.

 

Charakterystyka:

  • najbardziej ekonomiczne na rynku rozwiązanie zapewniające ponadprzeciętny komfort mikroklimatu
  • funkcja ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody
  • pasywny i aktywny odzysk ciepła
  • filtry wychwytujące szkodliwe pyły zawieszone PH10-PH2,5
  • przyjazny dla środowiska, zintegrowany system gospodarki cieplnej

Centrala została zoptymalizowana dla zapewnienia komfortu klimatycznego oraz zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową dla kilkuosobowej rodziny. Instalacja urządzenia ogranicza się do rozprowadzenia instalacji wentylacyjnej oraz podłączeniu instalacji CWU do zasobnika, który jest wyposażeniem seryjnym centrali. Dzięki temu rozwiązaniu unikamy budowy kosztownej instalacji centralnego ogrzewania.

 

Centrala dedykowana do energooszczędnych

i pasynych domów jednorodzinnych

 

 

Najbardziej ekonomiczne na rynku rozwiązanie

zapewniające ponadprzeciętny komfort klimatu

 

 

Funkcja ogrzewania, klimatyzacji i

wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody w jednym miejscu

 

 

Filtry wychwytujące szkodliwe

pyły zawieszone PH10-PH2,5

 

 

Przyjazny dla środowiska,

zintegrowany system gospodarki cieplnej

 

 

Bardzo łatwy montaż

urządzenia

 

 

Cechy użytkowe:

Wentylacja                     Pasywny odzysk ciepła

Aktywny odzysk ciepła Komfortowa klimatyzacja 

Komfortowe ogrzewanie Przygotowanie c.w.u.Opis działania:

Mroźny dzień. Na zewnątrz temperatura - 8°C, wewnątrz przyjemne 20°C. Energooszczędne wentylatory EC tłoczą do pomieszczeń 800 m3 rześkiego powietrza. Powietrze mija filtry klasy F7, który zatrzymuje 99,7% ewentualnych zanieczyszczeń. Nastepnym elementem jest wysokosprawna bateria wymienników przeciwprądowych o powierzchni wymiany ciepła przekraczającej 70 m2, tu powietrze nawiewane przejmuje od powietrza wyciąganego 86% ciepła. W tym wypadku jest to ponad 7 kW. Do pomieszczeń nawiewane jest świeże, czyste powietrze o temperaturze ponad 20oC. Powietrze wyciągane po przejściu przez wymiennik ma temperaturę 1,5oC i znaczny ładunek enegrii, który jest przechwycony przy pomocy pompy ciepła.

 

Upalny dzień. Na zewnatrz temperatura + 32oC, wewnątrz przyjemne 22oC. Energooszczędne wentylatory EC tłoczą do pomieszczeń 800 m2 powietrza. Powietrze mija filtr klasy F7, który zatrzymuje 99,7% ewentualnych zanieczyszczeń. Nastepnym elementem jest wysokosprawna bateria wymienników przeciwprądowych o powierzchni wymiany ciepła przekraczającej 70 m2, tu powietrze nawiewane przejmuje od powietrza wyciąganego 82% chłodu. W tym wypadku jest to ponad 2,8 kW. Dalej powietrze o temperaturze około 26oC trafia na wymiennik pompy ciepła gdzie jest dochładzane o kolejne 12oC. Do pomieszczeń nawiewane jest świeże, czyste powietrze o temperaturze poniżej 14oC. Energia w tym procesie zostaje wykorzystana do przygotowania CWU.
Tryby pracy:

Nowoczesna automatyka:

Sterowanie, wizualizacja i archiwizacja danych mogą być dostępne na czytelnym ekranie dotykowym. Pracą urządzenia można zarządzać z dowolnego miejsca na świecie. Innowacyjny układ sterowania oparty o komponenty najwyższej klasy stanowi wyposażenie standardowe OnyX3 Experience.Schemat działaniazasobnika:

Zbiornik działa jako bufor ciepła. Magazynuje ciepło potrzebne do wykorzystania w instalacji c.o. (ogrzewanie grzejnikowe, podłogowe, ścienne) oraz c.w.u. Źródłem zasilającym zasobnik może być pompa ciepła OnyX3 Experience ale również kocioł gazowy oraz kocioł na paliwo stałe/kominek. Zasobnik, dzięki swojej budowie, daje możliwość integracji produkcji i rozbioru ciepła w obiekcie.

Dane techniczne centrali Onyx3 Experience 
Znamionowe napięcie zasilania 230V AC/50Hz
Wydatek powietrza (100 Pa): Nominalny 800 m3/h,
Maksymalny 1150 m3/h
Spręż dyspozycyjny: 0-300 Pa
Wymiennik odzysku ciepła: Przeciwprądowy z tworzywa sztucznego
Sprawność odzysku ciepła: 92%- 400 m3/h, 86%-800 m3/h
Klasa zastosowanych filtrów F7(nawiew) /G4(wywiew)
Wentylatory EC
Dla parametrów nominalnych
Pobór mocy wentylatorów 4x96 W
Nagrzewnica wtórna elektryczna(opcja)
Moc nagrzewnicy wtórnej  3kW
Znamionowe napięcie zasilania 230V AC/50Hz – zasilana ze zewnętrznego źródła 
Parametry pompy ciepła
Czynnik chłodniczy  R410
Ilość czynnika chłodniczego  5 kg 
Maksymalna zużywa moc elektryczna  1,75 kW1 
Moc chłodnicza po stronie powietrza 4,4 kW2
Moc grzewcza po stronie powietrza  3,0 kW3
Moc grzewcza po stronie wody  5,8 kW(lato)2, 3,0 kW(zima)3
Zasobnik ciepłej wody użytkowej
Standard wykonania  stal nierdzewna, izolacja piankowa
Ilość wężownic  2 (stal nierdzewna)
Pojemność zasobnika  250l

1-Temperatura parowania :10°C, Temperatura skraplania:60°C
2-Temperatura zewnętrzna:35°C,Temperatura parowania :10°C, Temperatura skraplania:50°C, Temperatura wody: 45°C
3-Temperatura zewnętrzna:-20°C, Temperatura parowania:-10°C,Temperatura skraplania:40°C, Temperatura wody: 35°C


Wymiary: