Nazwa Onyx Passiv 850
Producent Frapol
Opis

Centrala wentylacyjna z wymiannikiem przeciwprądowym

Onyx Passiv 850

Centrala OnyX Passiv jest głównym elementem systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła:

 • zapewnia ciągły dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia 
 • usuwa powietrze zużyte, redukując przy tym poziom dwutlenku węgla oraz wilgoci 
 • ciągła filtracja powietrza zapobiega wszelkim reakcjom alergicznym spowodowanym wnikaniem pyłków (alergenów), a także rozwojowi wirusów, bakterii i grzybów 
 • niezawodne działanie i minimalizacja kosztów wentylacji zapewniona przez specjalnie zaprojektowany kontroler urządzenia 
 • przyjazny dla użytkownika i czytelny wyświetlacz LCD z zoptymalizowanym algorytmem sterowania 
   

Centrale wentylacyjne Onyx Passiv spełniają wymagania NFOŚiGW w zakresie wentylacji mechanicznej nawiewno–wywiewnej z odzyskiem ciepła w budynkach standardu NF15 i NF40.

 

Charakterystyka:


Nawiew świeżego  przefiltrowanego powietrza.
 
 
 
 
 
 
 

Odzysk energii cieplnej do 95%.
 
 
 
 
 
 
 

Zbilansowane strumienie powietrza.
Brak problemów w wilgocią w pomieszczeniach.
Wydajność wentylacji niezależna od czynników atmosferycznych.
Możliwość regulacji strumienia powietrza.
Komfort mieszkania.

 

 

 

Cechy centrali wentylacyjnej OnyX Passiv:

 • Duża powierzchnia wymiennika rekuperatora pozwala uzyskać sprawność wymiany ciepła 93% dla strumienia nominalnego  oraz dzięki niższej prędkości przepływu powietrza przez wymiennik zimniejsza o 15% zużycie energii przez wentylatory.
 • Izolacja w postaci 40 mm wełny mineralnej o gęstości 80 kg/m3 znacznie redukuje straty energii przez obudowę centrali.
 • Zastosowane filtry kieszeniowe o dużej powierzchni zmniejszają opory przepływu powietrza, a filtr nawiewu klasy F7 separuje szkodliwe pyły PM10 i PM 2,5. 
 • Opatentowana technologia FlowGrid obniża poziom mocy akustycznej centrali średnio o 3 dB[A]. 
 • Podwójny bypass letni odcina przepływ powietrza przez wymiennik zarówno po stronie nawiewu jak i wyciągu daje to oszczędność 2 x 75 [Pa]. 
 • Króćce przyłączeniowe o zoptymalizowanym kształcie prostokątnym to kolejne 25 [Pa].
Maksymalny strumień powietrza [m3/h] 1500
Grubość ścianek [mm] 30
Masa [kg] 135
Napięcie znamionowe [V] 230V AC/50 Hz
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła [%] do 95
Znamionowy przepływ powietrza [m3/h] 850
Znamionowa różnica ciśnienia [Pa] 50
JPM  [W/(m3/h)] 0,11
Klasa filtra - F7(nawiew),G4(wywiew)
Wymiary filtrów [mm] 592x287x300
Pobór mocy przez napęd wentylatora (znamionowy) [W] 95
Pobór mocy przez napęd wentylatora (maksymalny) [W] 730
Automatyka - sterownik Frapol-SMART
Stopień ochrony - IP 40
Klasa izolacji urządzenia -
Bypass (obejście wymiennika)
Standard, obustronny by-pass
Nagrzewnica wstępna: typ, moc, znamionowe napięcie zasilania wbudowana, 1000W, zasilana ze sterownika centrali
Znamionowe napięcie zasilania
-
Wymiary

1032x1280x840

Średnica króćca 300x600 mm

 

Schemat Passiv 850

 

Dane akustyczne

Poziom hałasu średnio ważony przy przepływie znamionowym dB(A)
Wlot nawiewu 50
Wylot nawiewiu 63
Wlot wywiewu 51
Wylot wywiewu 64
Obudowa 52
Pomieszczenie izolowane standardowo, 10m2, odl. Od źródła hałasu - 3m                 
Otoczenie 44

Sprawność temperaturowa

  Zima Lato
Temperatura zewnętrzna (°C) -23 -15 -10 -5 0 30
Teperatura za odzyskiem ciepła (°C) 17 18 19 19 20 22

* dla temp wewnętrznej +22,40%RH

 

Nowoczesny system sterowania integruje pracę układu odzysku ciepła, wymienników ciepła/chłodu, osprzętu wentylacyjnego, czujników pomiarowych oraz innych instalacji obiektowych zapewniając możliwość zdalnego sterowania przez urządzenia mobilne.

Podstawowe cech sterownika:

 • Pełny podgląd parametrów pracy centrali rekuperacyjnej na kolorowym ekranie dotykowym - wizualizacja pracy całego systemu wentylacyjnego,
 • Aktualizacja oprogramowania poprzez kartę SD,
 • Monitoring jakości powietrza - temperatura, wilgotność, stężenie gazów,
 • Integracja z systemem BMS, dzięki protokołowi komunikacyjnemu Modbus RTU.
 • Współpraca z kanałowymi nagrzewnicami i chłodnicami, 
 • Kompleksowa regulacja stopnia wykorzystania odzysku ciepła,
 • Obsługa dodatkowej komory mieszania,
 • Automatyczne odszranianie wymiennika ciepła, funkcje cyklicznego oczyszczania wymiennika i definiowania sposobu jego pracy,
 • Automatyczny free-cooling,
 • Współpraca z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC) i zaawansowane ustawienia dotyczące jego regulacji,
 • Współpraca z okapami kuchennymi, centralami alarmowymi, systemami przeciwpożarowymi i innymi instalacjami budynkowymi,
 • Predefiniowane tryby pracy m.in tryb przewietrzenia, otwartych okien, imprezy czy utrzymywania nadciśnienia lub podcisnienia w pomieszczeniach,
 • Możliwość tworzenia własnych trybów pracy centrali
 • Tryb dedykowany do współpracy z kominkami domowymi,
 • Kompleksowa obsługa tygodniowego harmonogramu trybu pracy,
 • Odczyt i archiwizacja zdarzeń alarmowych,
 • Sterowanie temperaturą zadaną,
 • Płynna kontrola wydatku powietrza systemu wentylacyjnego w zakresie 25-100%,
 • Automatyczne powiadomienia o zalecanych przeglądach technicznych,
 • Obliczanie ilości energii odzyskanej przez rekuperator,
 • Wielostopniowa, a zarazem intuicyjna struktura menu w języku polskim i angielskim,

 

Opcja zdalnego dostepu z dowolnego miejsca na świecie - moduł eco NET