Nazwa Domekt R 700 H
Producent Komfovent
Opis

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem obrotowym

Domekt R
Centrale z obrotowym wymiennikiem ciepła.
Zakres wydajności: od 50 do 950 m3/h

Zalety central serii Domekt R

Oszczędność energii cieplnej
W procesie wentylacji pomieszczeń ciepło z powietrza wywiewanego jest przekazywane do powietrza nawiewanego.

Efektywne ogrzewanie
W normalnych warunkach pracy obrotowy wymiennik ciepła nie przemarza. Nawet przy temperaturach zewnętrznych poniżej -20°C dodatkowe podgrzewanie powietrza świeżego nie jest konieczne, co skutkuje znaczną oszczędnośią energii cieplnej nawet podczas dużych mrozów. Zastosowanie obrotowego wymiennika ciepła pozwala około czterokrotnie zredukować zużycie energii na podgrzewanie powietrza doprowadzanego.

Równowaga wilgoci w powietrzu
W normalnych warunkach pracy na obrotowym wymienniku ciepła nie dochodzi do wykroplenia się wilgoci, ponieważ jej większa część zawracana jest do pomieszczeń. Nadmiar wilgoci odprowadzany jest na zewnątrz. Powietrze w pomieszczeniach nie ulega wysuszeniu i odpowiednia wilgotność jest zachowana. Ponieważ nie tworzy się kondensat, również odprowadzenie skroplin nie jest potrzebne, co upraszcza montaż jednostki.

Niski poziom hałasu
W centralach wentylacyjnych Domekt R montowane są wentylatory cichobieżne i izolacja wygłuszająca, które zapewniają cichą pracę jednostek.

Obrotowy wymiennik ciepła

Zalety obrotowego wymiennika ciepła

  • Wysoki współczynnik sprawności
  • Brak przemarzania
  • Czterokrotnie niższe zużycie energii na podgrzewanie powietrza doprowadzanego.
  • Przekazywanie wilgoci do powietrza doprowadzanego - stosowanie dodatkowych nawilżaczy powietrza w wentylowanych pomieszczeniach nie jest konieczne.
  • Niepotrzebny jest odpływ skroplin - łatwa instalacja jednostki.
  • Możliwość odzyskiwania chłodu, a więc niższe zużycie energi na schładzanie powietrza.


Sprawność: wymienniki obrotowe oferowane są w dwóch poziomach sprawności. Standardową, optymalną sprawność zapewniają wymiennik typu L. Wyższe współczynniki sprawności osiągają wymienniki typu XL.
W urządzeniach wentylacyjnych montowane są dwa rodzaje obrotowych wymienników ciepła:

  • Wymiennik z blachy aluminiowej. Umożliwia odzysk ciepła (w sezonie grzewczym) lub chłodu (w lecie, jeśli powietrze w pomieszczeniu jest klimatyzowane), oraz odzyskiwanie wilgoci.
  • Wymiennik higroskopijny z blachy aluminiowej. Umożliwia odzysk ciepła (w sezonie grzewczym) lub chłodu (w lecie, jeśli powietrze w pomieszczeniu jest klimatyzowane). Wymiennik tego typu bardziej efektywnie odzyskuje wilgoć.


Energooszczędny silnik typu EC
We wszystkich obrotowych wymiennikach ciepła montowane są silniki typu EC, cechujące się energooszczędnością oraz spokojniejszą pracą i sterowaniem obrotowego wymiennika.

Strumień powietrza m3/h 719
Grubość ścianek mm 50
Masa kg 90
Napięcie znamionowe V 1~230
Maksymalny prąd obciążenia A HE 12,0 / HW 3,3
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła % 85
Znamionowy przepływ powietrza m3/s 0,14
Znamionowa różnica ciśnienia Pa 50
JPM (W) m3/h 0,35
Wymiary filtrów BxHxL mm 540x260x46-M5
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym W 85
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym W 180
Moc nagrzewnicy elektrycznej / Δt kW / °C 2,0 / 11,0
Automatyka   KOMFOVENT C6.1 / C6.2

 

Schemat R 700H
Poziom hałasu średnio ważony LWA, dB(A).
Poziom hałasu średnio ważony LWA dB(A)
Wlot nawiewu 59
Wylot nawiewu 68
Wlot wywiewu 59
Wylot wywiewu 68
Obudowa 48

Tabela przedstawia poziom mocy akustycznej LWA. Wartość ta nie powinna być mylona z ciśnieniem akustycznym LPA.

Ciśnienie akustyczne średnio ważone LPA, dB(A), pomieszczenie izolowane standardowo, 10m2, odległość od źródła hałasu - 3 m.
Ciśnienie akustyczne średnio ważone LPA dB(A)
Otoczenie 36
Sprawność temperaturowa
  Zima  Lato 
Temperatura zewnętrzna [°C] -23 -15 -10 -5 0 25 30 35
Temperatura za odzyskiem ciepła [°C] 13,7 15,2 16,1 17,0 17,9 22,6 23,5 24,4


Parametry wodnej kanałowej nagrzewnicy powietrza (DH)*

  Zima
Temperatura wody zasilanie/powrót [°C] 90/70 80/60 70/50 60/40
Moc [kW] 2 2 2 2
Przepływ wody [dm3/h] 88 88 88 87
ΔP wody [kPa] 1 1 1 1
Temperatura wlot/wylot [°C] 13,7/22
Moc maksymalna [kW] 6,7 5,4 4,2 2,9
Podłączenie ["] ½
Wymiary [mm] 420x380x270
Typ kanałowej nagrzewnicy wodnej DH-250

* Opcja

 

W pełni zintegrowana i fabrycznie okablowana automatyka KOMFOVENT zapewnia bezpieczną pracę central wentylacyjnych oraz pozwala na zoptymalizowanie kosztów związanych z eksploatacją urządzeń.

Centrale wentylacyjne KOMFOVENT zaprojektowano zgodnie z zasadą PLUG & PLAY. Są więc gotowe do pracy bez konieczności stosowania zewnętrznych skrzynek elektrycznych czy szaf automatyki. Fabryczne okablowanie centrali obniża koszty związane z dodatkowymi elementami, czy koszty montażu. Każde urządzenie bezpośrednio przed wysyłką zostaje dokładnie sprawdzone i przetestowane w fabryce. Panel sterowania mocuje się samodzielnie w dogodnym dla użytkownika miejscu.

Każda seria central wentylacyjnych KOMFOVENT posiada dedykowaną automatykę, dostosowaną do możliwości danego urządzenia.

Dzięki fachowemu podejściu projektantów systemu automatyki, możliwe jest kontrolowanie szerokiego zakresu zróżnicowanych parametrów, które posiadają centrale wentylacyjne KOMFOVENT. Utrzymanie komfortu w pomieszczeniu zapewniają takie funkcje jak: kontrola jakości powietrza, praca na żądanie, chłodzenie nocne latem, VAV, CAV oraz wiele innych.

Wykorzystując protokoły komunikacyjne Modbus i BACnet można zintegrować centrale wentylacyjne KOMFOVENT z dowolnym systemem zdalnego zarządzania budynkiem (BMS). Każdy panel sterowania jest łatwy w obsłudze, posiada przyjazny i czytelny dla użytkownika wyświetlacz LCD, przedstawiający szereg najważniejszych parametrów pracy centrali wentylacyjnej. Dotykowy ekran pozwala na łatwą zmianę poszczególnych nastaw centrali wentylacyjnej.