Wyszukaj produkty

Produkty:

MPA

Średniociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim. Wentylatory MPA mają wiele zastosowań w systemach odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego.

MPA

MPB

Średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim. Wentylatory MPB mają wiele zastosowań w systemach odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego.

MPB

MPB-K

Średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim. Wentylatory MPB-K są stosowane w systemach odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego.

MPB-K

MPB-HT-GALV

Wentylatory MPB-HT przeznaczone są do transportu powietrza o wysokim stopniu zanieczyszczenia i temperaturze maksymalnej do 250°C. Mogą być stosowane jako wentylatory odciągowe spalin z kotłów, mieszanie powietrza w komorach.

MPB-HT-GALV

MRB

Transport zapylonego powietrza.

MRB

MBB

Promieniowy wentylator średniociśnieniowy, przeznaczony do transportu nieagresywnych i niewy-buchowych gazów o niskim stopniu zapylenia.

MBB

MSB

Średniociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim. Wirnik z pochylonymi do tyłu łopatkami prostymi, profilowany, spawany z blachy stalowej lub blachy aluminiowej, wyważane dynamicznie wg ISO 1940.

MSB

MSBN

Promieniowe wentylatory średniociśnieniowe MSBN, przeznaczone są do transportu zapylonego powietrza. Znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, do tłoczenia powietrza w procesach technologicznych, systemach wentylacji, urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, suszarniach.

MSBN

MSB-VB

Średniociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie pasowym. Zastosowanie: Transport powietrza zawierającego drobne i suche frakcje stałe jak kurz, pył, suche trociny i suche drobne wióry.

MSB-VB

MSB-HT

Wentylatory MSB-HT przeznaczone są do transportu powietrza o niskim stopniu zanieczyszczenia i temperaturze maksymalnej do 250°C. Mogą być stosowane jako wentylatory odciągowe spalin z kotłów, mieszanie powietrza w komorach.

MSB-HT

HBB

Wysokociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim. Obudowa spawana z blachy stalowej. Zastosowanie - transport czystego powietrza

HBB

MPT

Średniociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim. Wentylatory MPT mają wiele zastosowań w przemyśle, m.in. dostarczanie powietrza do układów palników gazowych, układy filtracyjne, odciągi lekko zanieczyszczonego powietrza.

MPT

QP

Wysokociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim. Wirnik nitowany z blachy stalowej, wytłaczana obudowa stalowa malowana proszkowo. Wentylatory QP przeznaczone do transportu czystego powietrza.

QP

HST

Wentylatory HST przeznaczone są do transportu czystego powietrza, mają wiele zastosowań w przemyśle, gdzie w procesach technologicznych należy dostarczyć niewielką ilość powietrza o wysokim ciśnieniu.

HST

Q

Wysokociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim. Wirnik nitowany z blachy stalowej, obudowa spawana z blachy stalowej malowana proszkowo. Wentylatory Q przeznaczone do transportu czystego powietrza.

Q

Q-2

Wysokociśnieniowe wentylatory promieniowe dwustopniowe o napędzie bezpośrednim/ Wirniki nitowane i spawane z blachy stalowej. Obudowa spawana z blachy stalowej, malowana proszkowo. Wentylatory Q-2 przeznaczone do transportu czystego powietrza.

Q-2

GB-GX

Seria wentylatorów GB/GX została zaprojektowana z myślą o transporcie gazów. Wentylatory GB znajdują zastosowanie przy transporcie gazu ziemnego (gęstość gazu = 0,72 kg/m³), natomiast wentylatory GX - biogazu

GB-GX

BC

Wysokociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim. Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu, spawany z blachy stalowej. Obudowa spawana z blachy stalowej. Wentylatory BC przeznaczone do transportu czystego powietrza

BC

BFN

Wysokociśnieniowe wentylatory o napędzie pośrednim pasowym. Wentylatory przystosowane do transportu czystego i lekko zapylonego powietrza. Znajdują zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych.

BFN

MHB

Wysokociśnieniowe wentylatory promieniowe dwustopniowe o napędzie bezpośrednim. Obudowa spawana z blachy stalowej, malowana. Wentylatory MHB przeznaczone do transportu czystego powietrza.

MHB