Wyszukaj produkty

Produkty:

Presostat

Presostat różnicowy włączający/wyłączający urządzenie przy ustawionej wartości różnicy ciśnień pomiędzy dwoma punktami pomiarowymi.

Presostat

SQA

Czujnik zanieczyszczenia powietrza SQA – czujnik włącza lub wyłącza wentylator kiedy jakość powietrza spadnie poniżej nastawionego poziomu. Reaguje na: wyziewy, nieprzyjemne zapachy, dym z papierosów, zawilgocenie, itp.

SQA

HIG-2

Czujnik włącza lub wyłącza wentylator w zależności od wilgotności powietrza. Czujnik wyposażony jest w opóźnienie czasowe regulowane (1-25 min).

HIG-2