Zapytanie ofertowe

18 lip 13:19

W związku z planowanym uczestnictwem w konkursie w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw" "Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 poszukujemy Wykonawcy który zrealizuje usługę dostarczenia licencji umożliwiającej uruchomienie produkcji klamry montażowej do łączenia prostokątnych kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, szczegóły  pod linkiem: https://www.dropbox.com/s/ch2dqui546mkc6f/zapytanieofertowenalicencjklamra.zip?dl=0